top of page
 • Instagram
 • Facebook

Kevytyrittäjän vakuutukset — tämä sinun tulisi tietää

Päivitetty: 23. tammik.

Kevytyrittäjyydessä laskutuspalvelu ottaa vastuulleen kevytyrittäjän vakuutukset. Vaikka kevytyrittäjän vakuutustaakka on kevyempi, tulee hänen tietää, mitä vakuutuksia hän toimialallansa tarvitsee. Laskutuspalvelut tarjoavat erilaisia vakuutuspalveluja, ja ne onkin hyvä kilpailuttaa ennen palveluun rekisteröitymistä.


Vaikka kevytyrittäjänä tekisi vain satunnaista keikkatyötä, on silti tärkeää kiinnittää huomiota vakuutuksiin. Asianmukaiset vakuutukset turvaavat kevytyrittäjää toiminnassaan. Laskutuspalveluyritykset tarjoavat helpon väylän oikeiden vakuutusten hankkimiseen.


Kevytyrittäjälle kuuluu enemmän vapaaehtoisia kuin pakollisia vakuutuksia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tulisi olla ilman vakuutuksia, vaan on hyvä valita ne vakuutukset, jotka ovat olennaisimpia omalle toimialalle. Edes kevytyrittäjän ei tule olla uhkarohkea!


Olemme tähän artikkeliin kirjoittaneet oleellisimman, mitä kevytyrittäjän tulee vakuutuksistansa tietää.


Välttämättömät vakuutukset


YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on yleisin pakollinen vakuutus kevytyrittäjälle. Kaikille kevytyrittäjille vakuutus ei ole pakollinen, vaan vain, jos tarvitut ehdot täyttyvät:


 1. Yrittäjä on 18—67-vuotias

 2. Yritystoiminnasta saatava työtulo on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (vuoden 2023 lukema)

 3. Yritystoiminta jatkuu minimissään neljän kuukauden ajan


Vaikka tekisit kevytyrittäjänä töitä sivutoimisesti opiskelujen tai päivätyön ohella, olet silti velvollinen maksamaan YEL-maksua, jos ehdot täyttyvät.


YEL-vakuutus tulee ottaa käyttöön kuuden kuukauden kuluessa, kun kevytyrittäjän työtulot ovat vähintään 8 575,45 euroa yli neljän kuukauden aikana ja 12 kuukauden sisällä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos tekee töitä alle neljä kuukautta, ei tarvitse YEL-vakuutusta ottaa.


YEL-vakuutus ei ole ainoa pakollinen vakuutus. Omia kulkuneuvoja hyödyntävä kevytyrittäjä tarvitsee liikennevakuutuksen. Tavallista liikennevakuutusta voi halutessaan täydentää kaskovakuutuksella tai muilla kattavimmilla vakuutuksilla.


Potilasvakuutus tarvitsee ottaa, jos yrittäjä harjoittaa terveyden- tai sairaanhoitoa. Potilasvakuutus korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet potilaalle hoitotoimenpiteen yhteydessä.


Miten YEL-vakuutuksen hinta määräytyy?


YEL-vakuutusta maksetaan niin sanotusti YEL-työtulon perusteella. YEL-työtulon tulee vastata kevytyrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa ja sellaista palkkaa, jota toiselle yhtä ammattitaitoiselle henkilölle maksettaisiin samasta työstä.


Jos tulot jäävät alle vähimmäisrajan, voi kevytyrittäjä ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Myös työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä olevan yrittäjän YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoisesti solmitun YEL-vakuutuksen voi päättää milloin tahansa, mutta ei kuitenkaan takautuvasti. Vapaaehtoinen vakuutus ei voi alkaa takautuvasti, ja tämän takia on tärkeää hoitaa vakuutukset kuntoon mieluummin ajoissa kuin myöhään.


Mitä YEL-vakuutus maksaa käytännössä?


Esimerkiksi vuonna 1990 syntynyt kevytyrittäjä arvioi vuosittaiseksi YEL-työtulokseen 15 000 euroa. Kun otetaan huomioon uuden yrittäjän alennus, tulee vakuutukselle hintaa 232–235 euroa kuukaudessa. Summa riippuu maksuerien määrästä. Vuodessa summa on 2 790–2 821.


Samoilla tiedoilla, mutta ilman uuden yrittäjän alennusta vakuutuksen hinta on 298–301 euroa kuukaudessa eli 3 576–3 616 euroa vuodessa. Laskurin löydät eläkevakuutusyhtiö Elon sivuilta.


YEL-vakuutuksen monet hyödyt


Työeläkkeen lisäksi YEL-työtulon perusteella määräytyvät myös kevytyrittäjän sairaus- ja vanhempainpäiväraha sekä työttömyysetuudet. YEL-vakuutus voi tuntua hurjalta, mutta se on pitkällä aikavälillä merkittävä mahdollistaja. YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta, ja toimii ketterästi oman elämäntilanteen mukaan.


YEL-vakuutus vaikuttaa…


 1. työkyvyttömyys- vanhuus- tai perhe-eläkkeen karttumiseen,

 2. sairauspäivärahaan,

 3. vanhempainetuuksiin

 4. ja työttömyysturvaan.


Kevytyrittäjyyden alussa tulojen arvioiminen voi olla haastavaa. Tämän takia vakuutusta ei tarvitse ottaa heti, vaan kevytyrittäjällä on kuusi kuukautta aikaa hankkia vakuutus.


Vapaaehtoiset vakuutukset


Vapaaehtoisia sopimuksia on kevytyrittäjälle tarjolla iso liuta. Niihin kuuluu esimerkiksi:


 1. Tapaturmavakuutus

 2. Vastuuvakuutus

 3. Omaisuusvakuutus


Kevytyrittäjän ei ole pakollista hankkia isoa määrää vakuutuksia, mutta suositeltavaa se on elämäntilanne ja toimiala huomioiden. Alla olemme avanneet hieman tarkemmin näitä kolmea yleisintä kevytyrittäjän vapaaehtoista vakuutusta.


Tapaturmavakuutus


Tapaturmavakuutus on hyödyllinen, vaikkei toiminta olisikaan kaikkein tapaturma-altteinta. Vakuutus vakuuttaa yrittäjän tapaturman varalta sekä korvaa esimerkiksi tapaturman hoitokuluja, kuntoutuskuluja, pysyvää haittaa sekä työkyvyttömyydestä johtuvia ansiomenetyksiä.


Tapaturmavakuutus kattaa lähes poikkeuksetta myös vapaa-ajan. Tapaturmavakuutusta ei tarvitse, jos on jo sairaskuluvakuutus, joka itsessään kattaa tapaturmat.


Vastuuvakuutus


Vastuuvakuutus turvaa yrittäjän toimintaa. Vastuuvakuutus korvaa, jos yrityksen tai yrittäjän toiminta tai viallinen tuote on aiheuttanut vahinkoa. Vakuutuksesta on hyötyä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jos toimeksiannon aikana menee rikki jotain asiakkaalle kuuluvaa tai vahinkoa koituu henkilölle tai eläimelle.


Kaikkea vastuuvakuutus ei korvaa. Jos aiheutunut vahinko johtuu esimerkiksi puutteellisesta ammattitaidosta tai huolimattomuudesta, voi olla, että vastuuvakuutus ei tätä korvaa.


Konsulttivastuuvakuutus turvaa konsulttitoiminnassa aiheutuneita vahinkoja, jos esimerkiksi suunnitteluvirhe aiheuttaa vahinkoa.


Oikeusturvavakuutus


Varsinkin oikeusturvavakuutuksen kohdalla saattaa ajatella, että enhän minä koskaan tällaista tule tarvitsemaan. Oikeusturvavakuutus voi kuitenkin olla tarpeen, jos esimerkiksi ajautuu asiakkaan kanssa riitaan sopimuksista.


Oikeusturvavakuutus on asianajajan ohella yrittäjän paras ystävä oikeussalissa, sillä vakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.


Vakuutuksia kannattaa vertailla huolellisesti


Kevytyrittäjyyteen kuuluu olennaisesti tiettyjen asioiden ulkoistaminen laskutuspalvelulle. Myös osan vakuutuksista voi ulkoistaa laskutuspalvelun kontolle. Siinä on kuitenkin eroja, mitä vakuutuksia kukin laskutuspalveluyritys tarjoaa, ja siksi on tärkeää kilpailuttaa eri laskutuspalvelut myös vakuutusten osalta.


Ennen laskutuspalveluun rekisteröitymistä on hyvä selvittää, mitä vakuutuksia palveluun ylipäätään kuuluu. Kun tämä on selvillä, kannattaa tutkia, kuinka laskutuspalveluyritykset veloittavat vakuutukset. Kuuluvatko ne palvelumaksuun vai tulevatko vakuutusmaksut sen lisäksi?


Tarkalla pohjatyöllä välttää ikävät yllätykset


Huomiota kannattaa kiinnittää myös vakuutuksien laajuuteen ja siihen, mitä kaikkea ne kattavatkaan. Tämä varsinkin voi tuottaa ikäviä yllätyksiä, jos ei ole etukäteen tarkistanut kunnolla vakuutusten sisältöä. Samoin omavastuu tulee selvittää etukäteen.


Näiden lisäksi tulee huomioida, ovatko tarjotut vakuutukset voimassa kaikissa työtehtävissä. Entä pitääkö tehdä työnaloitusilmoitus, jotta vakuutukset saa voimaan?


Kaikkein tärkeintä on pohtia, mitä vakuutuksia juuri oma toimiala tarvitsee. Turhia vakuutuksia ei viekkainkaan vakuutusmies halua myydä.


Kevytyrittäjän on helppo huolehtia vakuutuksistansa


Ilman omaa y-tunnusta työskentelevä kevytyrittäjä voi vähentää kevytyrittäjyyteen kuuluvat vakuutukset henkilökohtaisesta verotuksestansa. Verovähennyskelpoisia ovat sekä YEL-vakuutusmaksut sekä muut laskutuspalvelun tarjoamat vakuutukset. Lue lisää aiheesta blogistamme.


Kevytyrittäjyydessä on helppoa huolehtia vakuutuksista, kun se on laskutuspalvelun vastuulla. Vakuutuksiin liittyvät paperisodat eivät ole kevytyrittäjän huoli! (Vaikkakin toimialakohtaiset vakuutukset, kuten potilasvakuutus, tulee kevytyrittäjän hoitaa itse. Me Eurocontorilla autamme tässä mielellämme!)


Laskutuspalvelut apunasi


Oikeiden vakuutusten valitseminen voi olla haastavaa. Laskutuspalvelut auttavat kertomaan lisää kevytyrittäjän vakuutuksista sekä tarjoamistaan palveluista. Eurocountor vastaa kevytyrittäjän toiminnan vastuu- sekä tapaturmavakuutuksesta.


Mikäli tarvitset apua vakuutuksen ottamisessa, voit aina olla yhteydessä meihin. Annamme kevytyrittäjälle mahdollisuuden olla paras versio itsestään.

185 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page